Jesteś tutaj: Strona główna / Cele klastra

Cele klastra

 • rozwijanie sieci współpracy i budowanie więzi międzyludzkich- wspieranie ekspansji firm działających w obrębie klastra
 • ustanawianie sieci powiązań pomiędzy firmami- umożliwianie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych
 • analiza trendów technicznych -przyciąganie nowych interesujących firm i młodych talentów do regionu
 • tworzenie marki regionu- promowanie eksportu z obrębu klastra
 • dostarczanie usług wspomagających działalność podstawową- prowadzenie wywiadu rynkowego
 • wzmacnianie świadomości klastrowej w firmach- kształcenie kadr zarządzających
 • rozpowszechnianie nowych technologii w obrębie klastra-ulepszanie procesów produkcyjnych
 • lobbowanie na rzecz rozwoju infrastruktury-wpływ na poprawę polityki i jej uregulowań prawnych
 • działanie jako inkubator usług-lobbowanie za subsydiami
 • przeprowadzanie studiów i analiz efektów działalności klastra-koordynowanie zakupów w wewnątrz klastra
 • ustanawianie standardów technicznych.

Korzyści przedsiębiorcy w klastrze:

 • Niższe koszty transportu
 • Niższe koszty transakcyjne
 • Brak bariery rozwoju
 • Wyższa produktywność
 • Dopływ „świeżej krwi"
 • Możliwość kooperacji
 • Specjalizacja
 • Niższy koszt, wyższa jakość


Schemat blokowy klastra w branży produkcji mięsa wołowegoSchemat procesu "od zagrody do widelca"


> Cele klastra Wołowiny
> Ternera Gallega
> Carne de Avilla z Hiszpanii
> Wołowina z Warmii i Mazur w systemie jakości© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }