Jesteś tutaj: Strona główna / Cele klastra / Cele klastra Wołowiny

Cele klastra Wołowiny

Celem Klastra Wołowiny jest:

1) stworzenie trwałych ram współpracy przedsiębiorców z obszaru produkcji wołowiny i jednostek naukowo - badawczych,
2) stworzenie sieci powiązań między lokalnymi przedsiębiorstwami z obszaru produkcji wołowiny, samorządem lokalnym, jednostkami badawczymi i naukowymi oraz instytucjami wspomagania biznesu,
3) wdrażanie i rozpowszechnianie innowacyjnych technologii wśród przedsiębiorstw i instytucji badawczo - rozwojowych,
4) realizacja wspólnych projektów badawczych, eksportowych, edukacyjnych, 5) wsparcie rozwoju sprzedaży Wołowiny z Warmii i Mazur do poziomu 6 tys ton w 2015 roku,
6) wsparcie działań eksportowych, promocji regionalnych marek oraz branży, w której funkcjonują członkowie Klastra na rynkach międzynarodowych,
7) promocja idei klasteringu wśród przedsiębiorców.

Cele Klastra będą realizowane w szczególności poprzez:

1) opracowanie i wdrożenie marki Wołowiny z Warmii Mazur
2) dążenie do uzyskiwania statusu „Chronione Oznaczenie Geograficzne" dla Wołowiny z Warmii i Mazur,
3) promowanie współpracy na rzecz wdrażania nowych produktów, procesów i technologii,
4) promowanie produkcji wołowiny w systemach jakości,
5) organizowanie szkoleń, transferu wiedzy dla członków Klastra,
6) stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy członkami Klastra oraz uczelniami o wzajemnych potrzebach i ofercie,
7) pozyskiwanie środków unijnych w celu finansowania badań, szkoleń, Inwestycji,
8) promocję współpracy przedsiębiorstw z obszaru produkcji wołowiny,
9) budowę mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb przedsiębiorców z obszaru produkcji i sprzedaży wołowiny,
10)wspieranie tworzenia i działania grup producentów,
11)promocję województwa, jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
12)wykorzystanie pobytu turystów na Warmii i Mazurach do promocji Wołowiny z Warmii i Mazur,
13)promowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska, ochrony tradycyjnego krajobrazu,
14)lobbowanie zmian w prawie istotnych z punktu widzenia interesów gospodarczych członków klastra,
15)wypracowanie zasad etyki.

< Powrót© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }