Jesteś tutaj: Strona główna / Co to jest klaster?

Co to jest klaster?

Inicjatywa klastrowa oraz w ogóle klaster jest sprawdzoną i dobrze rokującą w Polsce oraz szczególnie w branży mięsnej formą współpracy pomiędzy sektorami, które dla dobra rozwoju indywidualnego uczestników klastra oraz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, chcą wymieniać się wiedzą, technologią, dobrymi rozwiązaniami w zarządzaniu oraz wspólnie promować siebie, grupę oraz region. 

Według definicji Portera (jako pierwszy opisał kompleksowo ideę klastrów), klastry (inaczej: grona) są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. 

Z obserwacji i wieloletniego doświadczenia przy współpracy z przedsiębiorcami, jakie posiada Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, wynika, że tylko znaczne wzmocnienie współpracy wszystkich uczestników tego rynku, może w sposób znaczący wpłynąć na poprawę konkurencyjności tej branży.  Idea funkcjonowania w ramach klastra pozwala na zachowanie postaw konkurencyjnych, które w tej branży są szczególnie nasilone, a jednocześnie na odnalezienie obszaru, w którym współpraca pozwoli na rozwiązanie wielu problemów tej branży, związanych między innymi z niską jakością mięsa wołowego kulinarnego, małą innowacyjnością w technologiach produkcji i przetwarzania, obniżonym popytem na mięso wołowe, czemu towarzyszy niska lub niejednoznaczna ocena konsumencka jakości wołowiny, brakiem narzędzi do promocji mięsa wołowego w punktach sprzedaży, brakiem przepływu dokonań naukowych w tym zakresie do przedsiębiorców.© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }