Jesteś tutaj: Strona główna / Działania / Konferencje / Konferencja otwierająca projekt, 12.12.2007r., Hotel Villa Pallas, Olsztyn / Program

Program

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.05 Powitanie zaproszonych gości
11.05 – 11.30 Wystąpienia Przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego
11.30 – 12.00 Stan obecnej organizacji produkcji mięsa wołowego w Polsce na tle wybranych krajów UE – perspektywa rozwoju. Rola klastra produkcji wołowiny w podniesieniu konkurencyjności producentów wołowiny i innowacyjności regionu – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki
12.00 – 12.15 Funkcje porównywania standardów produkcyjnych mięsa wołowego w klastrze produkcji wołowiny – dr inż. Sławomir Bakier Politechnika Białostocka
12.15 – 12.30 Restrukturyzacja pogłowia bydła w Polsce w kierunku pozyskiwania mieszańców mięsnych  – Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski SGGW
12.30 – 12.45 Potrzeby i oczekiwania konsumentów w zakresie jakości kulinarnej mięsa wołowego – Prof. dr hab. Marek Cierach UWM
13.30 – 13.45 Przerwa kawowa
13.15 – 13.30 Działania Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na rzecz rozwoju i innowacyjności – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Bożena Cebulska
13.45 – 13.00 System identyfikacji i gwarantowania jakości oraz certyfikacji mięsa  wołowego drogą do podniesienia konkurencyjności i możliwości uzyskania wsparcia w ramach PROW 2007-2013 – dr hab. inż. Agnieszka Wierzbicka SGGW
13.00 – 13.15 Koncepcja, założenia i planowane działania w ramach projektu – Ekspert w dziedzinie klastrów Bogdan Kępka
13.45 – 14.15 Dyskusja
14.15 Lunch Eurostek 2012

< Powrót© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }