Jesteś tutaj: Strona główna / Działania / Konferencje / Konferencja otwierająca projekt, 12.12.2007r., Hotel Villa Pallas, Olsztyn / Sprawozdanie

Sprawozdanie

W dniu 12 grudnia w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie odbyła się konferencja otwierająca projekt pt. "Wsparcie rozwoju inicjatywy klastrowej na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w branży produkcji mięsa wołowego w celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, wymiany wiedzy i technologii oraz podnoszenia ich konkurencyjności".

Organizatorem w/w konferencji było Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Wśród uczestników konferencji mieliśmy zaszczyt gościć m.in. przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie, Dyrektora Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przedstawicieli Starostw Powiatowych oraz Urzędów Gmin woj. warmińsko-mazurskiego, Pomorskiego Stowarzyszenia Hodowców Bydła Ras Mięsnych, Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Olsztynie, kierownika biura regionalnego woj. warmińsko- mazurskiego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.
Wśród uczestników konferencji znaleźli się również naukowcy - m.in. dr inż. Sławomir Bakier (Politechnika Białostocka), prof.dr hab. Henryk Jasiorowski (SGGW), dr hab. inż Agnieszka Wierzbicka (SGGW), prof. dr hab. Marek Cierach (UWM), prof. dr hab. Zbigniew Puchajda (UWM), dr hab. Marek Wroński (UWM), prof. dr hab. Stanisław Wajda (UWM).
W konferencji uczestniczyli również rolnicy-producenci wołowiny oraz podmioty przemysłu mięsnego z woj. warmińsko mazurskiego. Łącznie w konferencji wzięło udział 90 osób. Znaczącym punktem konferencji były prezentacje przedstawione przez prelegentów.                                

Jako pierwszy wystąpił Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego-Jerzy Wierzbicki, który przedstawił ,,Stan obecnej organizacji produkcji mięsa wołowego w Polsce na tle wybranych krajów UE"- m.in. Hiszpanii , Szkocji, Holandii, Irlandii, Anglii. W swojej prezentacji Prezes PZPBM podkreślił również jaką rolę odgrywa ,,klaster wołowiny w podniesieniu konkurencyjności producentów wołowiny i innowacyjności regionu".                                                         

,,Dlaczego warto wspierać struktury klastrowe i jakie są warunki rozwoju klastra produkcji wołowiny"?- m.in. na te  pytania w  obszerny sposób w swojej prezentacji odpowiedział dr inż. Sławomir Bakier z Politechniki Białostockiej. W swej wypowiedzi Sławomir Bakier podkreślił ,, iż mamy doskonałe uwarunkowania w kierunku rozwijania produkcji mięsa wołowego oraz potencjalne możliwości pozyskania funduszy i wypracowania modelowych rozwiązań".                                                                         
Szereg ciekawych doniesień przedstawiających,, Stan i perspektywy polskiej hodowli bydła"-zaprezentował również prof.dr hab. Henryk Jasiorowski.
                                                                                   
Tematem wystąpienia kolejnego z prelegentów prof. dr hab. Marka Cieracha była,, Wołowina  kulinarna-cechy jakościowe a oczekiwania konsumentów". Profesor w swej prezentacji zaakcentował iż,, wołowina kulinarna, krucha, soczysta, o jasnej barwie i wysokiej wartości dietetycznej możliwa jest do uzyskania wyłącznie z bydła ras zaliczanych do typu użytkowego mięsnego a nie bydła ras mlecznych''.    
Profesor Henry Jasiorowski omówił zagadnienia restrukturyzacji pogłowia bydła w Polsce w kierunku pozyskiwania mieszańców mięsnych.  W miejsce redukowanego pogłowia krów mlecznych powinny się pojawiać stada produkcyjne krów mamek oparte o mieszańce krów mlecznych z rasami mięsnymi.
Po przerwie kawowej swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliła się m.in. Prezes Warminsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego- Pani Bożena Cebulska, która zaznajomiła uczestników konferencji z ,, Działaniami WMARR na rzecz Rozwoju Regionalnego".

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dr hab. Agnieszki Wierzbickiej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która przedstawiła temat ,, Systemu identyfikacji i gwarantowania jakości oraz certyfikacji mięsa wołowego drogą podniesienia konkurencyjności i możliwości uzyskania wsparcia w ramach PRO 2007- 2013". Pani dr Wierzbicka pokazała na czym polega istota oraz cel certyfikacji a także na czym powinien opierać się jej system.

Kluczowym wystąpieniem była prezentacja przedstawiona przez Pana Bogdana Kępkę- Eksperta w dziedzinie klastrów.Dzięki Jego wypowiedzi uczestnicy konferencji zaznajomili sie z treścią projektu - m.in. założonym celem oraz planowanymi działaniami projektowymi.                               

Podczas konferencji zaproszonym gościom rozdano do wypełnienia krótkie ankiety dotyczące oceny strony merytorycznej i organizacyjnej konferencji jak i stopnia zainteresowania udziałem w projekcie. Podsumowanie w/w ankiet umożliwiło również dokonanie oceny, które z zaproponowanych warsztatów cieszą się największym zainteresowaniem. Konferencja nie mogla zakończyć się bez konstruktywnej dyskusji jaka rozgorzała po wystąpieniach wszystkich prelegentów.
Na koniec Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego- Jerzy Wierzbicki, podziękował wszystkim uczestnikom i zaprosił do przejścia do ostatniego punktu programu, którym był ,,Lunch Eurostek 2012".

Podsumowując należy stwierdzić, ze konferencja była owocna i udana.

< Powrót© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }