Jesteś tutaj: Strona główna / Działania / Formalizacja Inicjatywy Klastra Wołowiny / Porozumienie o współpracy / Fotorelacja

Fotorelacja

Podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach Klastra Wołowiny z Warmii i Mazur  oraz Klastra Ponadregionalnego-14 listopada 2008 roku

< Powrót© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }