Jesteś tutaj: Strona główna / Działania / Formalizacja Inicjatywy Klastra Wołowiny / Porozumienie o współpracy / Sprawozdanie

Sprawozdanie

Zastawno, 14 listopada 2008 roku

Protokół

 

ze spotkania podmiotów Inicjatywy Klastra Wołowiny      

W dniach 13 i 14 listopada 2008 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym, „Vitalis" w Zastawnie odbyło się spotkanie podmiotów Inicjatywy Klastra wołowiny. Było to dwudniowe spotkanie mające na celu podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej formy działania dla Klastra wołowiny.
Wśród dostępnych i możliwych dla Klastra form działania wymieniono m.in. takie jak:

  • Spółka cywilna
  • Stowarzyszenie
  • Spółka kapitałowa
  • Umowa cywilno-prawna

Ponadto podkreślono, iż działalność klastra może być prowadzona w oparciu o umowę o współpracy.
Po analizie form działalności uznano, iż rozwojowi klastra sprzyjać będzie zawarcie porozumienia o współpracy:

  • w ramach Klastra Wołowiny Ponadregionalnego
  • w ramach regionalnego Klastra Wołowiny z Warmii i Mazur.

Podmioty obecne na spotkaniu i upoważnione do reprezentowania oraz do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych działaniem Inicjatywy Klastra wołowiny dokonały podpisu w/w porozumień.
Postanowiono, że Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego będzie pełnić funkcję Koordynator działań Klastra. Tym samym Członkowie Klastra postanowili upoważnić Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego m.in. do reprezentowania Klastra na zewnątrz, wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem nowych członków.W drugiej części spotkania, zaproszeni Specjaliści z Elbląskiej Izby Przemysłowo- Handlowej zaprezentowali możliwości finansowania działań związanych z rozwojem Klastra- Wołowiny oraz Klastra z Warmii i Mazur. Wymieniono programy z jakich możliwe jest uzyskanie dofinansowania, m.in. :

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
  • Program operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej".

Podczas spotkania zaprezentowano również dotychczasowe korzyści wynikające z przystąpienia do Inicjatywy Klastra Wołowiny oraz przedstawiono główny cel działań Klastra Wołowiny, jakim jest wytworzenie wołowiny kulinarnej wysokiej jakości w systemie QMP.

                                                                                                                                                                                      Katarzyna Cieszyńska

                                                                                                                                                                                       

 

 

 


< Powrót© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }