Jesteś tutaj: Strona główna / Działania / Spotkania Klastra Wołowiny / Spotkanie ubojni i producentów żywca wołowego- 20 stycznia 2009r / Sprawozdanie

Sprawozdanie

 

 

W dniu 20 stycznia br. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zorganizowało spotkanie ubojni i producentów żywca wołowego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy ubojni MARDI Sp. z o.o. w Biskupcu w woj. warmińsko - mazurskim.

Spotkanie miało na celu omówienie zasad współpracy producentów żywca i ubojni na 2009 rok. Uczestniczyli w nim przedstawiciele trzech ubojni, należących do Klastra Wołowiny, przedstawiciele grup producentów rolnych żywca wołowego z woj. warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego, lubelskiego jak również indywidualni rolnicy.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, informacji, zdobycia wiedzy. Podczas spotkania próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możemy poprawić sytuację na rynku wołowiny, jak poprawić relacje między producentami a ubojniami. Co możemy zrobić, aby rolnicy otrzymali wyższą cenę za żywiec wyższej jakości.

Zdaniem wielu producentów cieląt są oni w gorszej pozycji konkurencyjnej w stosunku do kolegów Francji, Hiszpanii, którzy w odróżnieniu od nich dostają dopłaty do krów mamek. Ważnym problemem producentów żywca rzeźnego jest brak niezależnej oceny poubojowej, wycena ćwierci nie odzwierciedla w ich przekonaniu wartości rzeźnej. Cena zbytu żywca poniżej jego wartości powoduje, że przegrywają konkurencję o cielęta o dobrej genetyce z eksporterami cieląt. Rolnicy z Hiszpanii, Włoch akceptują wyższe ceny bo uzyskują wyższe ceny za lepszy żywiec. Podniesiono problem błędów w żywieniu. Ważną rolę odgrywają, zatem doradcy żywieniowi.
Zgłaszane były postulaty konieczności dokonania zmian w „płatności zwierzęcej". Sprawa ta będzie przedmiotem dalszych konsultacji.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane warunki uczestnictwa w krajowym systemie jakości wołowiny - Quality Meat Program, a także korzyści wynikające z przystąpienia do systemu. Większość uczestników spotkania wyszła z przekonaniem, że System QMP, zapewni lepsze ceny żywca wołowego. Wyższa cena jaką będzie można uzyskać za wołowinę wyprodukowaną w QMP, przekonała rolników do przystąpienia do systemu jakości.

Współpraca producentów żywca i ubojni z pewnością zdecyduje o sukcesie w produkcji wołowiny wysokiej jakości. Pierwszy krok w tym kierunku został poczyniony.
Ze względu na duże zainteresowanie tego rodzaju spotkaniami PZPBM planuje organizację kolejnego z końcem lutego 2009 roku.

 


< Powrót© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }