Jesteś tutaj: Strona główna / Działania / Warsztaty / Warsztaty 03-04.09.2008r.-Gospodarstwo Agroturystyczne VITALIS, Zastawno / Sprawozdanie

Sprawozdanie

W dniach 03 i 04 września 2008 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Vitalis"w Zastawnie odbyły się warsztaty realizowane w ramach projektu „Inicjatywy Klastra wołowiny".
Było to dwudniowe szkolenie zamykające cykl warsztatów tematycznych, jakie były przeprowadzone w okresie od marca 2008r. do września 2008r. w ramach realizacji projektu.
Pierwszy dzień warsztatów został poświęcony omówieniu zagadnień z zakresu:- „Racjonalnego wykorzystania pastwisk w żywieniu bydła mięsnego", Prelegent: dr Jerzy Terlikowski- Instytut Melioracji i Użytków Zielonych - „Fizjologicznych, farmakologicznych i ekonomicznych aspektów kierowania cyklem płciowym u bydła mięsnego"- Prelegent: Dr n. wet. Mamadou M. Bah, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN -„Możliwości uzyskania wsparcia dla klastrów" Prelegent: Andrzej Ereciński
-„Ogólnej strategii rozwoju inicjatywy klastrowej i strategii marketingowych inicjatywy klastrowej „Wołowina z Warmii i Mazur" Prelegenci: Andrzej Ereciński, Rafał Staszkiewicz - Strategii: rynkowej, cenowej i dystrybucyjnej inicjatywy klastrowej „Wołowina z Warmii i Mazur".
Podczas pierwszego dnia warsztatów dyskutowano również na temat ekonomiki produkcji wołowiny w zakresie zwiększenia jej rentowności oraz możliwości ukonstytuowania Klastra i zadań postawionych przed nim do realizacji. Drugiego dnia warsztatów, jego uczestnicy zapoznali się ze: „Strategią marki inicjatywy klastrowej „Wołowina z Warmii i Mazur" Prelegenci: Rafał Staszkiewicz, Andrzej Ereciński oraz „Strategią promocji sprzedaży inicjatywy klastrowej „Wołowina z Warmii i Mazur" Prelegenci: Rafał Staszkiewicz, Andrzej Ereciński.
Podczas dyskusji omówiono formy prawne ukonstytuowania się inicjatywy Klastra wołowiny, biorąc pod uwagę jej formalizację lub też instytucjonalizację. Zaznajomienie się z poszczególnymi formami prawnymi umożliwiło podjecie dalszej dyskusji w tym zakresie. Ostatecznie podjęto decyzję o formalizacji Inicjatywy Klastrowej, gdzie funkcję Brokera Sieciowego przejmie Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.
W wyniku prowadzonych działań (jw.) nastąpiło podpisanie „Listu intencyjnego" oraz powołano Radę, która rozpoczęła działanie z dniem jej ustanowienia. Podjęto także ustalenia dotyczące promocji i pozyskania nowych uczestników Klastra podczas Targów „Wszystko dla Rolnictwa" w dniach 06 - 07 września w Olsztynie.


< Powrót© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }