Jesteś tutaj: Strona główna / Działania / Warsztaty / Warsztaty 08-09.05.2008r., Gospodarstwo Agroturystyczne VITALIS, Zastawno / Program

Program

Dzień pierwszy
11:00 Wybrane rasy bydła mięsnego.           
Modele produkcji wołowiny.
Rodzaje i systemy opasu bydła.
12:45
Przerwa kawowa
13:00 Żywienie bydła mięsnego.
Wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła mięsnego.
14:15 Przerwa obiadowa
15:15 Etapy odchowu i opasu.           
Kontrola jakości w okresie odchowu i opasu.           
Kryteria zakończenia opasania.
16:30 Przerwa kawowa
16:45 Czynniki determinujące przydatność opasową rzeźną.           
Rasa i genotyp bydła.           
Produkcja wołowiny w gospodarstwach ekologicznych.
18:00 Posumowanie

Dzień drugi
8:00 Śniadanie
9:00 Postępowanie ze zwierzętami przed ubojem.        
Skup, transport, magazynowanie, przepęd
10:45 Przerwa kawowa
11:00 Ubój bydła
- aspekty technologiczne          
- aspekty higieniczne          
Klasyfikacja poubojowa tusz
12:30
Przerwa obiadowa
13:30 Bezpieczeństwo żywności (GHP, HACCP)
- system rozbioru zapewniający tracebility,
14:45 Przerwa kawowa
15:00 Strategia "od widelca do zagrody"
- sprzężenie zwrotne w procesie produkcji (feedbeck),
- ocena sensoryczna semikonsumencka wołowiny
- test z udziałem Członków Warsztatów
16:30 Podsumowanie spotkania

< Powrót© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }