Jesteś tutaj: Strona główna / Działania / Warsztaty / Warsztaty 26-27.03.2008r., Hotel Relaks, Olsztyn / Program

Program

Dzień pierwszy
9:00-9:15 Wprowadzenie
9:15-10:45 Istota koncepcji klastra, cz.I
- Czy producenci wołowiny z Warmii i Mazur mogą podnieść swoją konkurencyjność? - Jak mogą to zrobić? - Czy budowanie sieci współpracy, może pomóc w podniesieniu konkurencyjności?
- Definicja pojęcia, schemat blokowy proponowanej inicjatywy klastrowej producentów wołowiny - wykład i dyskusja,
- Uzasadnienie ekonomiczne klastra na Warmii i Mazurach,
- Formy prawne inicjatyw klastrowych i źródła finansowania inicjatyw klastrowych - wykład i dyskusja.
10:45-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 Istota koncepcji klastra, cz.II.
- Cechy wyróżniające klaster, różnica między klastrem, a siecią współpracy i konsorcjum oraz typy klastrów, a także ich przykłady w Europie - wykład i dyskusja.
- Korzyści dla przedsiębiorstwa z perspektywy współpracy klastrowej - warsztat.
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-14:45 Współpraca trzech sektorów B+R, JST i przedsiębiorców w ramach inicjatywy klastrowej - warsztat
14:45-15:00 Przerwa kawowa
15:00-16:30 Powiązania branży produkcji wołowiny z innymi działami gospodarki - warsztat
Podsumowanie spotkania

Dzień drugi
9:00-10:30 Proces tworzenia strategii dla inicjatywy klastrowej - wykład
- Charakterystyka firm tworzących inicjatywę - warsztat
- Mapowanie Klastra - warsztat
10:30-10.45 Przerwa kawowa
10:45-12:15 Problemy branży w 6 obszarach i determinanty rozwoju branży producentów wołowiny w województwie warmińsko-mazurskim - warsztat.
- Analiza SWOT dla inicjatywy w 6 obszarach funkcjonalnych-warsztat.
12:15-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-14:45 Wypracowanie wizji i misji Klastra - warsztat
- Opracowanie celów strategicznych i celów operacyjnych w obszarze zarządzania, finansów i kapitału ludzkiego - warsztat.
14:45-15:00 Przerwa kawowa
15:00-16:30 Propozycje działań przygotowawczych do dalszego rozwoju inicjatywy klastrowej - warsztat.
Podsumowanie spotkania.

< Powrót© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }