Jesteś tutaj: Strona główna / Projekt / Realizator projektu

Realizator projektu

Beneficjentem Projektu jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. 

Mając na uwadze konieczność uzyskania wsparcia ze strony administracji rządowej i pozarządowej oraz Unii Europejskiej dla polskich producentów bydła mięsnego, obronę ich interesów, poprawę dochodów, pomoc w organizowaniu się producentów w grupy producenckie i dążenie do powstania Polskiego Zrzeszenia Grup Producenckich Bydła Mięsnego członkowie Założyciele powołali w 2005 r. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Dotychczasowe działania i osiągnięcia Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego:

 • Założyciele Zrzeszenia zorganizowali pierwszą w Polsce Grupę Producentów Bydła Mięsnego "Łąki Nadbużańskie", doprowadzili do powstania Grupy Producnetów Zielone Mazowsze i byli współzałożycielami Polskiej Izby Produktu Regionalnego,
 • W latach 2004 i 2005 Założyciele przeprowadzili szereg akcji promujących dobrą polską wołowinę kulinarną wśród decydentów,
 • Pozyskano do współpracy szereg przedstawicieli świata nauki, takich którzy dostrzegają problemy producentów bydła mięsnego,
 • Opracowano i złożono wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołaniu zespołu roboczego do wykonania analizy i opracowania strategii dla sektora produkcji bydła mięsnego i wołowiny kulinarnej,
 • Członkowie Zrzeszenie reprezentują polskich producentów bydła mięsnego na forum grupy roboczej Beefmeat COPA COGECA i byli ekspertami COPA COGECA na spotkaniu z Komisją Europejska ds. wołowiny,
 • Zrzeszenie jest inicjatorem trzyletniego programu promocji wołowiny kulinarnej na terenie Polski, wspieranego z funduszy UE w ramach mechanizmów zarządzanych przez Agencję Rynku Rolnego,
 • Zrzeszenie zainicjowało wykonanie analizy sektora wołowiny przez Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • W dniu 15 marca 2006 Zrzeszenie przedłożyło na ręce Ministra Rolnictwa Program Restrukturyzacji Sektora Wołowiny na lata 2007-2013 z wnioskiem o przyjęcie.
 • W ramach programu MRiRW uruchomiło zmiany płatnosci bezpośrednich, fundusz wykupu kwoty mlecznej, trwają prace nad utworzeniem funduszu promocji wołowiny
 • Zrzeszenie podpisało  z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni porozumienie Eurostek 2012
 • Na mocy porozumienia Zrzeszenie opracowało Program Rozwoju Produkcji Wołowiny w Systemach Jakości Eurostek 2012

< Powrót© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }