Jesteś tutaj: Strona główna / Uczestnicy klastra

Uczestnicy klastra

Koordynator Klastra Wołowiny:
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

ul.I Poprzeczna 3
04-602 Warszawa
www.pzpbm.pl
biuro@beef.org.pl

Uczestnicy Klastra Wołowiny z Warmii i Mazur:
*stan na dzień 20.01.2009r.

MARDI Sp. z.o.o
ul. Olsztyńska 3
11 - 300 Biskupiec
tel. +48 89 715 44 44
www.warmia-zm.pl
warmia@warmia-zm.pl

Przedsiębiorstwo "GÓRNY"Sp. j.
Zakład Mięsny
Antonowo
ul. Browarna 1
11 - 500 Giżycko
tel.+48 87 428 58 30
gorny@regina.com.pl

PPHU ROLMAX Sp. z o.o.
ul. Koszarowa 19
14-240 Susz
tel. +48 55 278 60 92
www.rolmax.com.pl
rolmax@rolmax.com.pl

Zakład Produkcyjno-Doświadczalny
"BAŁCYNY" Spółka z o. o
Bałcyny 15
14-100 Ostróda

tel. +48 89 647 10 14
www.balcyny.pl
balcyny@balcyny.pl

Sowul&Sowul
ul. Towarowa 15
10 - 416 Olsztyn
tel. +48 89 537 70 40
www.sowul.pl
biuro@sowul.pl

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne   SLW Biolab
ul.Grunwaldzka 62
14-100 Ostróda
tel. +48 89 646 38 55
www.biolab.pl
biolab@biolab.pl

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
Żuławski Ośrodek Badawczy
ul. Giermków 5
82 300 Elbląg
tel. +48 55 232 44 08
www.imuz.edu.pl
imuz@pro.onet.pl

Starostwo Powiatowe w Działdowie
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
tel. +48 23 697 59 40
www.dzialdowo.starostwo.gov.pl
sekretariat@dzialdowo.starostwo.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii W Działdowie
ul.Męczenników 11
13-200 Działdowo
tel. +48 023 697 20 17
dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91
10- 356 Olsztyn
tel. +48 89 535 76 84
www.w-modr.pl
sekretariat@w-modr.pl 

Warmińsko- Mazurska Izba Rolnicza
Al.M.J. Piłsudskiego 32
10-578 Olsztyn
+48 89 534 05 67
www.wmirol.org.pl
wmirol@wmirol.org.pl

EKOFARMA „VITALIS"
Zastawno 37
14-420 Młynary
tel.+48 55 248 67 10
www.agroturystyka.vitalis.elblag.pl
agroturystyka@vitalis.elblag.pl

Spółdzielnia Rolników Mazurska Łąka
ul. Spółdzielcza 4
12-140 Świętajno
tel. 784 006 405

Stowarzyszenie Producentów Bydła Mięsnego
Audyniszki 6
19-520 Banie Mazurskie
tel. +48 87 615 73 58

Gospodarstwo Rolne
Lesław Moritz
Cichy 10 A
19 - 411 Świętajno
tel. +48 87 523 71 31
gospodarstwolm@wp.pl

 

Uczestnicy Klastra Wołowiny Ponadregionalnego:
*stan na dzień 20.01.2009r.

MARDI Sp. z.o.o
ul. Ols
ztyńska 3
11 - 300 Biskupiec
tel. +48 89 715 44 44
www.warmia-zm.pl
warmia@warmia-zm.pl

Przedsiębiorstwo "GÓRNY"Sp. j.
Zakład Mięsny
Antonowo
ul. Browarna 1
11 - 500 Giżycko
tel.+48 87 428 58 30
gorny@regina.com.pl

PPHU ROLMAX Sp. z o.o.
ul. Koszarowa 19
14-240 Susz
tel. +48 55 278 60 92
www.rolmax.com.pl
rolmax@rolmax.com.pl

Elkopol Sp. z o.o.
ul. Wolności 21
09-100 Płońsk
te. +48 23 662 69 20
www.elkopol.com.pl
office@elkopol.com.pl

Zakład Produkcyjno-Doświadczalny
"BAŁCYNY" Spółka z o. o
Bałcyny 15
14-100 Ostróda
tel. +48 89 647 10 14
www.balcyny.pl
balcyny@balcyny.pl

Sowul&Sowul
ul. Towarowa 15
10 - 416 Olsztyn
tel. +48 89 537 70 40
www.sowul.pl
biuro@sowul.pl

Doradztwo Gospodarcze „KONSULTING"
ul. Podrzeczna 18
99-300 Kutno
tel. +48 24 355 15 80
wojtjaku@o2.pl

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne SLW Biolab
ul.Grunwaldzka 62
14-100 Ostróda
tel. +48 89 646 38 55
www.biolab.pl
biolab@biolab.pl

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
Żuławski Ośrodek Badawczy
ul. Giermków 5
82 300 Elbląg
tel. +48 55 232 44 08
www.imuz.edu.pl
imuz@pro.onet.pl

Starostwo Powiatowe w Działdowie
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
tel. +48 23 697 59 40
www.dzialdowo.starostwo.gov.pl
sekretariat@dzialdowo.starostwo.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii W Działdowie
ul.Męczenników 11
13-200 Działdowo
tel. +48 023 697 20 17
dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91
10- 356 Olsztyn
tel. +48 89 535 76 84
www.w-modr.pl
sekretariat@w-modr.pl

EKOFARMA „VITALIS"
Zastawno 37
14-420 Młynary
tel.+48 55 248 67 10
www.agroturystyka.vitalis.elblag.pl
agroturystyka@vitalis.elblag.pl

Spółdzielnia Rolników Mazurska Łąka
ul. Spółdzielcza 4
12-140 Świętajno
tel. 784 006 405

Stowarzyszenie Producentów Bydła Mięsnego
Audyniszki 6
19-520 Banie Mazurskie
tel. +48 87 615 73 58


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }